De kansen van virtuele dataruimen aangaande fusies en overnames (M & A) -transacties | Dataroom

In de huidige bedrijfsomgeving, waar geringe wijzigingen in uw kostenstructuur, kleine verbeteringen boven het gebruiken van resources, bescheiden reducties in supply chain-processen plus vergelijkbare verbeteringen aan de algemene werking van beslist bedrijf zich vertalen in aanzienlijke verbeteringen in de winstgevendheid – plus waar efficiëntie een cruciale succesfactor ben – de verschijnen met de elektronische of virtuele dataroom (VDR) in due diligence-processen dienen geen verrassing zijn. VDR’s worden bijna verwacht in de omgeving met vandaag, daardoor het hen doel is om een efficiëntie plus effectiviteit met het due diligence-proces bij verbeteren, waardoor de bijbehorende kosten worden verminderd en de procedurele aspecten voor deelnemers betreffende fusies plus overnames (M & A) worden vereenvoudigd. Technologie bezit veel bedrijfsprocessen en -activiteiten verbeterd en verwacht werd dat ongebruikt en creatief gebruik van technologie vergelijkbare positieve effecten zal hebben op bestaande bedrijven. In uw afgelopen jaren hebben we het gevolg van techniek op de M & A-proces gerespecteerd door de introductie betreffende de VDR. De mate waarin het toepassing van een VDR de uitvoering van fusies en overnames heeft veranderd en het toegevoegde waarde van beslist VDR aan het fusie- en overnameproces zijn de belangrijkste kwesties die boven dit onderzoek zijn onderzocht. Er is een lijst met hoofdvragen, waarop jullie de voordelen van virtuele dataruimtes bij M & A-processen begrijpt:

  • Betreffen VDR’s algehele due diligence efficiënter en effectiever door het proces te versnellen sinds de gerelateerde kosten erbij verminderen plus daarmee de hele proces voor deelnemers aan fusies en overnames?
  • Hoedanig verandert u due diligence-proces bij het gebruik van een VDR?
  • Wat is de effect met het gebruiken van techniek op u due diligence-proces?
  • Word kostenbesparingen ervaren bij het gebruiken van dezelfde VDR, en zo ja, voor wie?
  • Bedienen gebruikers van een VDR verbeteringen in het uitwerking van de due diligence en een uitkomst met een transactie?

vdr

Deze plus andere soortgelijke vragen waren de zaden waaruit het idee aan deze studie naar voren kwam. Dat rapport ben daarom een onbevooroordeelde evaluatie van VDR’s en bepaalt of de gebruik betreffende een VDR een verschil maakt boven het due diligence-proces, ofwel dat beslist VDR eenvoudig een cosmetische verandering ben en beslist trendy benadering van due diligence bij het moderne fusies en overnames proces, gevoed door het steeds toenemende aantal VDR-providers. De gebruikte evaluatiemethode is uit interviews met vier hoofdpartijen: zijdebedrijven verkopen, nevenbedrijven kopen, fusies en overnames en VDR-aanbieders. We benadrukken dat het gegevens plus informatie dat ze verschaffen, samen aan hun indrukken, meningen en oordelen, een grondstof vormen en dezelfde basis vanwege conclusies bij trekken bij deze studie. Dat een vrij aanzienlijk aantal lieden uit alle groepen bij het onderzoek betrokken was, bood een breed spectrum bij standpunten betreffende beide VDR’s en u due diligence-proces zelf, enigszins een objectieve evaluatie van de aspecten van VDR’s moet garanderen die het aandachtspunten zijn in dat onderzoek. verslag doen met. VDR toont concrete baten ten opzichte van dezelfde PDR aan specifieke type transacties: grotere transacties, veilingachtige processen bij veel potentiële kopers, internationale en grensoverschrijdende transacties plus transacties met een beperkte due diligence-periode. Dit soort deals profiteert het maximaal van de gebruik van de VDR’s om parallelle toegang zelfs de dataroom door meerdere kopers mogelijk te fiksen, en bij dataroom het verminderen van reisgerelateerde kosten sedert continue plus alomtegenwoordige toegang te verlenen aan beslist koper, ongeacht de locatie. Samengevat is de praktische en theoretische voordelen met het gebruiken van een VDR overtuigend. De prevalentie van „oldtimers“ en hun betrokkenheid bij fusies plus overnames zullen blijven resulteren in beslist toenemende acceptatie van de VDR wanneer standaardinstrument voor due diligence bij fusies en overnames. Omdat technologische vooruitgang het manier hoe we leven en opereren blijven muteren, verwachten wij dat VDR’s de geaccepteerde en maximaal gebruikte tool voor dataroom voor fusies en overnames zullen word.